Heel veel golfers trainen verkeerd en weten dit niet. Ze leren daardoor niet of nauwelijks.

Meer tekst volgt hier a.s.a.p.