Het Mentaal Optimaal Golfen Golftrainingsprogramma (MOGG)
Marcel Schlimbach ontwikkelde binnen de Mental Golf Methodology® voor golfers die willen groeien het Mentaal Optimaal Golfen Golftrainingsprogramma (MOGG). Dit succesprogramma werkt volgens de eenvoudige succesformule:

DOEN-ACTIE-RESULTAAT

Voor een algemene visie op en beschrijving van Mentaal Optimale Golftraining click hier.

Het Mentaal Optimaal Golfen Golftrainingsprogramma kent een standaard opbouw, maar wordt individueel per golfer bepaald en ingevuld.

DOEL = MENTAAL OPTIMAAL GOLFEN gaan beleven

 • MENTALE GOLFVAARDIGHEDEN: mentale vaardigheden van de golfer versterken en creëren; actieve aanpak van zwakke mentale schakels (en daarmee versterking van de ketting)
 • MENTALE GOLFROUTINES: diverse mentaal optimale golfroutines creëren en verfijnen
 • OPTIMALE GOLFHOUDING: een optimale golfhouding creëren en verfijnen

ACTIE =ACTIE volgens het schriftelijk op te stellen het Mentaal Optimaal Golfen Golftrainingsprogramma (MOGG; totaal GOLFSPELPLAN) met o.a.:

 • Mentale Golfvaardigheden:
  • Kern: Optimale aanpak van Mentale Golfvaardigheden
  • Plan: Mentaal Golfspelplan met GOLFDROOM- en doelen stellen
  • Praktische aanpak/Training: Golfvaardigheidstrainingen
 • Mentale Golfroutines:
  • Kern: De creatie van Mentaal Optimale Golfroutines
  • Plan: Mentaal Optimale Golfroutines Plan
  • Praktische aanpak/Training: Golfroutinetrainingen
 • Optimale Golfhouding:
  • Kern: Op weg naar een Mentaal Optimale Golfhouding
  • Plan: Mentaal Golfspelplan en Mentaal Game Plan (voorbereiding voor golfrondes en -wedstrijden; voorbereiding van de mentale strategie)
  • Praktische aanpak/Training: implementeren van wat is geleerd en getraind, gaan toepassen van het geleerde/getrainde tijdens golfrondes en -wedstrijden, experimenteren en verfijnen

Wat te DOEN?
Kom direct in ACTIE. WINNEN = BEGINNEN

 • Aan de slag en kiezen voor:
  • Mentaal Optimaal Golfen Golftrainingsprogramma (MOGG) met haar diverse deelplannen
 • Coaching regelen: laten inspireren en motiveren, laten begeleiden-ondersteunen, laten observeren met feedback door mental golf coach Marcel Schlimbach

RESULTAAT (beoogd) = MENTAAL OPTIMAAL GOLFEN beleven

  RESULTAAT = GOLFSUCCES

  Belofte van Marcel Schlimbach:
  ‘Ik laat u optimaler golfen zonder uw techniek te veranderen’

  Bij elk resultaat dat wordt bereikt, ontstaat er GOLFSUCCES. De groei van de golfer zal – op zijn of haar niveau – gaan leiden tot

  • vrij (van gedachten) golfen
  • emotioneel ‘in control’ zijn
  • vaker in FLOW/THE ZONE golfen
  • ECHT met VREUGD golfen
  • top golfprestaties (peak performance) – in feite als eindresultaat!