“Heel veel golfers trainen spijtig genoeg totaal verkeerd en weten dit niet.” –Marcel Schlimbach

‘Mentaal’ maakt het verschil bij golf
De mentale zijde van het golfspel is – zoals eerder gezegd – erg belangrijk voor de bepaling van het resultaat.
Als golfers eenmaal hun technische golfvaardigheden hebben ontwikkeld naar een goed niveau en zich kunnen meten met andere golfers van vergelijkbaar niveau, dan is de winnaar vaak diegene die zijn (of haar) mentale vaardigheden het best heeft ontwikkeld en zich mentaal het best heeft voorbereid op het golfspel.
Marcel Schlimbach ontwikkelde binnen de Mental Golf Methodology® voor golfers die willen groeien het Mentaal Optimaal Golfen Golftrainingsprogramma (MOGG).

Anders leren, anders trainen
Door anders te leren en anders te trainen kun je jezelf als golfer sneller ontwikkelen. Leer om efficiënter en effectiever (optimaler) te trainen. Leer deze golftrainingstechnieken van golf coach Marcel Schlimbach.

Optimaal leren

 • Actief leren: optimaler leren door te doen; ‘Learning by doing’, leren door het ontvangen van de juiste feedback (terugkoppeling); feedback ontvang je van jezelf en van anderen (medespelers, golf coach); zie verder onderstaand
 • Lerend leren: door bijv. gebruik te maken van geheugentechnieken, optimale golf trainingstechnieken

Optimaal trainen

 • Doelen stellen: golftrainingsdoelen stellen en op papier zetten in je golftrainingsplan
 • Geheugentechnieken inzetten: o.a. visualiseren (beelden vormen tijdens je golftraining om wat je traint beter te kunnen onthouden) en betekenis te verbinden (hoe dieper je de betekenissen is die je eraan verbindt, hoe beter je iets zult onthouden; moeilijk te onthouden dingen breng je in verband met gemakkelijk te onthouden dingen; de verbanden die je aanbrengt helpen je hersenen op een later moment om het moeilijk te onthouden ding terug te vinden in je geheugen
 • Mentaal trainen: zorg er voor dat je niet plots op de golfbaan wordt geconfronteerd met een situatie die je nog niet kent en mentaal wat van je vraagt;ga mentaal trainen en wat je leert ga je implementeren in je golfspel; het werken met een golftrainingsprogramma is erg nuttig; Marcel Schlimbach ontwikkelde binnen de Mental Golf Methodology® het Mentaal Optimaal Golfen Golftrainingsprogramma (MOGG) (zie verder onder Persoonlijke Golf Training (Coaching)
 • Mentaal Optimale Golfroutines trainen: binnen de Mental Golf Methodology® zijn 3 van deze routines ontwikkeld, namelijk de Mentaal Optimale Pre-Shot/Post-Shot Routine (MOPSPSPR), de Mentaal Optimale Pre-Putt/Post-Putt Routine (MOPPPPR) en de Mentaal Optimale Golftraining Routine (MOGR)

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden.” –Chinees spreekwoord

Onthoud: met visualiseren (verbeelden) en betekenis te verbinden kun je als golfer iets langer onthouden, dan dat je het alleen maar herhaalt.

Optimaal voorbereiden

 • Mentaal optimaal voorbereiden: een goede voorbereiding is het halve werk; dit geldt ook voor golfers
 • Mentaal optimaal Golfspelplan opstellen met daarin vastleggen van o.a. de mentale strategie voor op de golfbaan

Actief leren

De voordelen van actief leren voor jou als golfer op een rij:

 • Optimaler leren door te doen: optimaler herinneren, meer genieten (plezier) en beter begrijpen
 • Actief ontwikkelen van ‘anders doen’ (bijv. anders trainen, andere golfhouding creëren)
 • Actief ontwikkelen van ‘anders denken’ (een andere (golf-)denkvaardigheid, bijv. gedachtecontrole, out-of-the-box thinking, evalueren)
 • Zorgt voor een betere feedback (terugkoppeling) naar jezelf toe (bijv. over wat je nog niet begreep; je wordt aangemoedigd je tekortkomingen te repareren, je zwakke plekken te versterken)
 • Zorgt voor een betere feedback richting je (mental) golf coach, die beter zal kunnen zien wat je tekortkomingen en je zwakke plekken zijn) en jou beter zal begrijpen
 • Zorgt voor het – op realistische en uitdagende wijze – gebruiken van wat je leerde en daaruit filteren en gaan inzetten dat wat voor jou persoonlijk werkt (je ziet het belang en de relevantie van leren en je staat open voor leren en om te veranderen)

Tijdens de Mental Golf Experience®, alle Mentaal Optimaal Golfen workshops en (mini) classes en de Personal Golf Coaching wordt ‘actief leren’ als leermiddel ingezet.